DISCLAIMER & PRIVACY


Het onderstaande is van toepassing op alle webshops van Aquasportshop.

Door deze webpagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Alle afbeeldingen, foto's, teksten en ontwerp zijn intellectueel eigendom van Aquasportshop. Zij mogen niet zonder meer gekopieerd, verspreid, afgedrukt, bewerkt of op enige andere manier gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s).
Gepubliceerde teksten en beschrijvingen zijn met de grootste zorg samengesteld, doch zijn onvolkomenheden nooit geheel uit te sluiten. De auteur(s) zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of gevolgen welke ontstaan zijn door gebruik van deze teksten, beelden of beschrijvingen zoals gepubliceerd op deze website of in ander gepubliceerd materiaal. Indien u gebruik wilt maken van enig materiaal dan kunt u contact met ons opnemen.

Aquasportshop mag deze webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Aquasportshop is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
Behoudens deze disclaimer, is Aquasportshop niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging en/of erkenning van die bestanden in.
Aquasportshop besteedt veel zorg aan de informatie op de site. Aquasportshop probeert de product en prijsinformatie zo actueel mogelijk te houden en correct weer te geven.
Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op onze website aangeboden informatie. (zie algemene voorwaarden)

Kleuren

Aquasportshop kan niet garanderen dat de kleuren van de producten op de website exact de kleuren van de producten in werkelijkheid weergeven. De weergave van de kleuren hangt af van de instellingen van uw computer.

Auteursrecht

De inhoud van de websites van Aquasportshop zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Aquasportshop

Privacy statement

Aquasportshop werkt aan uw privacy op het internet en heeft daarvoor een privacy policy ontwikkeld. Deze privacy policy is bestemd voor het behandelen van de persoonlijke gegevens die u verstrekt aan Aquasportshop. De inhoud van deze privacy policy kan aan verandering onderhevig zijn. Aquasportshop behoudt zich het recht deze privacy policy te wijzigen. Daarom raden wij u aan iedere keer dat u onze website bezoekt deze privacy policy door te nemen.

Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Aquasportshop klantenbestand. De verantwoordelijke voor de opslag van deze gegevens is:

Aquasportshop .
t.a.v. Watertogoflessen.nl
Straatweg 60
3604 BC Maarssen
Nederland


Uw gegevens worden door Aquasportshop gebruikt voor beoordeling, aangaan en uitvoering van de met u gesloten leveringsovereenkomst en het beheer van de daaruit vloeiende klantrelatie.

Door u in te schrijven voor de Aquasportshop newsletter geeft u Aquasportshop toestemming uw gegevens op te slaan.

Alle gegevens die door Aquasportshop verzameld worden, zullen strikt vertrouwelijk worden bewaard en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een andere manier openbaar worden gemaakt. De informatie die door u aan Aquasportshop wordt verstrekt zal met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.

Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor het opsporen van pogingen tot onrechtmatige en of strafbare gedragingen gericht tegen Aquasportshop, haar klanten en haar medewerkers.

Inzicht in persoonsgegevens

Om inzicht te krijgen in de persoonlijke gegevens die Aquasportshop van u bewaart, heeft u het recht contact op te nemen met Aquasportshop. Indien deze gegevens foutief, onvolledig of irrelevant zijn kunt u verzoeken de gegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw gegevens ook zelf aanpassen op onze site. Dit doet u door in te loggen en naar uw account te gaan. Daar kunt u uw gegevens aanpassen.

Adreswijzigingen

Als klant van Aquasportshop bent u verplicht Aquasportshop van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Aquasportshop geen wijzigingen ontvangt bent u geacht woonachtig te zijn op het laatst opgegeven adres. Zonder ontvangen adreswijziging blijft u aansprakelijk voor bezorgde producten op uw oude adres.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden verstuurd van onze website. Deze tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer.

Deze cookies vergemakkelijken uw volgende bezoek aan onze website omdat ze uw computer herkennen. U hoeft zo niet steeds dezelfde informatie in te voeren. Door een cookie kan
Aquasportshop inzicht krijgen in de bezoekfrequentie/ bezoekersaantallen en de door u gekozen pagina's op onze website. Zo kan Aquasportshop het aanbod afstellen op uw wensen aan de hand van eerdere bezoeken en gekozen artikelen. Als het niet nodig is in een cookie persoonsgegevens op te slaan, dan doet Aquasportshop dit niet. Cookies kunnen uw computer en de bestanden die daar opstaan niet beschadigen.

In uw browser kunt u zelf instellen of u een melding wilt ontvangen als een website een cookie naar uw computer wil versturen. Vervolgens kunt u dan kiezen of u een cookie wilt accepteren of niet. U kunt er ook voor kiezen helemaal geen cookies van een website te accepteren. Dit doet u door in uw browser naar het help menu te gaan. Maakt u de keuze om geen cookies te accepteren, dan blijft het mogelijk onze site te bezoeken. Wel is het mogelijk dat bepaalde functies op de website niet of niet goed werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken indien u geen cookies accepteert.

Links

De webshops van Aquasportshop kunnen links bevatten naar ander websites. Deze websites vallen niet onder de controle van Aquasportshop. Aquasportshop kan geen verantwoording nemen voor de bescherming van de privacy of inhoud van deze websites. Aquasportshop biedt deze links aan om onze bezoekers attent te maken op andere leuke websites die informatie bieden over specifieke onderwerpen.

Gebruik website

Indien u de site van Aquasportshop gebruikt, dient u deze privacy policy zorgvuldig door te nemen. U dient de adviezen in de privacy policy te begrijpen en op te volgen. Indien u het met de privacy policy van Aquasportshop oneens bent raden wij u aan de site niet te gebruiken.

Indien u wenst te reageren op de privacy policy van Aquasportshop of indien u vind dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is vragen wij u contact op te nemen via het vragenformulier dat u op onze site vind bij Contact.

Beveiligde server

Aquasportshop heeft maatregelen genomen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies, verminking en onrechtmatige verwerking.

Auteursrecht

De inhoud van de websites van Aquasportshop zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Aquasportshop.


Colofon

 

Contact:
Aquasportshop
t.a.v. watertogoflessen.nl
Straatweg 60
3604 BC Maarssen
Nederland

Telefoon: +31 (0)71 887 32 14
E-mail: info@watertogoflessen.nl

Openingstijden dinsdag t/m zaterdag 10:00 -17:00

KvK-nummer: 60763825


BTW-nummer: 215400100B01

Bank:
Rabobank
Ten name van: Aquasport Sail Away
IBAN: NL72 RABO 0182491552